Gmina szkołą sprawowania władzy zwierzchniej przez obywateli

     Jednym z zagrożeń naszego bytu narodowego jest bierna lub roszczeniowa postawa obywatelska. Czy możemy to zmienić? TAK - demokracja daje takie możliwości. Trzeba tylko/aż umożliwić obywatelom praktyczną naukę podejmowania istotnych decyzji politycznych i ekonomicznych.  Należy dać obywatelom prawo wyboru wariantu i przedstawić im przewidywane skutki jego wyboru. Umożliwić  prostą kalkulację: Które z przedstawionych rozwiązań jest moralne i opłaca się w dłuższej perspektywie?. Szwajcaria takie szkolenie przeprowadziła i jej mieszkańcy  dokonują w referendach racjonalnych wyborów.

     W latach 90 ubiegłego wieku Federacja CH zadłużyła się na ok. 55% PKB. Wielka koalicja („magiczna formuła”) sprawująca władzę zaproponowała ustawę pt. „Hamulec zadłużenia publicznego”, której istotnym elementem było ograniczenie wydatków socjalnych. Władza przedstawicielska projekt ustawy przekonywująco uzasadniła i poddała decyzji obywateli. W efekcie ok. 70 % głosujących powiedziało  jej TAK ! Dwa lata stosowania hamulcowej ustawy spowodowało zmniejszenie zadłużenia finansów publicznych Szwajcarii do ok. 35% PKB. Cała akcja odbyła się bez  protestów i manifestacji osób, którym w jej efekcie ograniczono świadczenia socjalne. Czy my potrafimy podejmować  takie decyzje?

     Sprawowania władzy zwierzchniej, którą obywatelom gwarantuje Konstytucja,  należy uczyć  tak jak pływania – na płytkiej wodzie tj. w małych ojczyznach. Nie ma obawy, że pytania referendalne będą przerastały możliwości zrozumienia ich przez mieszkańców. Decyzje  zainteresowanych będą racjonalne.

     W Szwajcarii samorządy gminne są od zawsze autentycznie samorządne. Sami mieszkańcy ustalają sobie swoją gminną Konstytucję w której zapisują szczegóły sprawowania władzy zwierzchniej mieszkańców nad wybieranymi władzami gminy. Ustalają, które decyzje gminne obligatoryjnie muszą być zaakceptowane przez mieszkańców. Podane jest kto ma prawo zainicjować referendum fakultatywne. Powszechnie takie prawo ma władza wykonawcza, większość rady gminy a także 20% jej mniejszość  tj. opozycja w Radzie. Referenda w gminach odbywać się mogą kilka razy w roku. Sposób ich przeprowadzania gminy sobie same ustalają.

     W demokracji nie można niczego narzucać odgórnie. Nieformalny Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej  (NOKIU) uważa, że powinniśmy jedynie zmienić rangę ustawy o referendum lokalnym i z  ustawy OBLIGATORYJNIE obowiązującej uczynić ją FAKULTATYWNIE obowiązującą. Dopisać w niej punkt umożliwiający mieszkańcom gmin w drodze referendum przeprowadzonego zgodnie z tą ustawą zmianę w swojej gminie częściowo lub całkowicie jej treści wg. własnych przekonań,  potrzeb i możliwości np. wzorując się na sprawdzonych w Szwajcarii wzorach. Więcej na ten temat http://www.polityka.pl/forum/1190275,zmienmy-prawo---dajmy-szanse-aktywn...

     W Polsce mamy 2479 gmin. Różnią się wielkością, położeniem, dochodami, potrzebami, tradycją, etc. Ustawodawca narzucił wszystkim gminom jednolity, sztywny schemat  organizacyjny.  W ustawie o referendum lokalnym ściśle określił ile władzy zwierzchniej mogą mieć mieszkańcy gmin - praktycznie żadnej. Okres przed wyborami samorządowymi to odpowiedni czas, na debatę o demokracji w gminach. Włączenie  do programu postulatu autentycznej samorządności w gminach z pewnością zainteresuje wyborców.

     Amerykanie w swoich osadach od zawsze wybierali szeryfów ordynacją większościową  (JOW-ami). W efekcie taki system stosowany jest od 200 lat w całej USA. Szwajcarzy w swoich dolinach rozwiązywali lokalne problemy od zawsze poprzez głosowanie i taki system polityczny zastosowali z powodzeniem 150 lat temu w całej Federacji. Czas byśmy wzięli przykład z politycznego prymusa i  w naszych małych ojczyznach dali szansę braciom rodakom na naukę  prawdziwej demokracji.

     Czy przekonują Cię te argumenty? Czy chcesz mieć autentyczne prawo zapisane w Art.4  naszej Konstytucji? Czy chcesz mieć  nadzieję na dobre jutro dla naszych następców? Nie czekaj biernie na cud. Przyłącz się do nas. Zapraszamy do Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej nowelizacji ustawy o referendum lokalnym. Jeśli jesteś  aktywnym mieszkańcem gminy i zamierzasz startować jesienią w wyborach to włączenie postulatu autentycznego samorządu z pewnością zwiększy Twoje szanse na sukces wyborczy.