Demokracja obywatelska

                                                       Motto „Zgoda buduje – niezgoda rujnuje”
Mamy dwie odmiany demokracji: przedstawicielską i obywatelską. Jak nazwa wskazuje w  warunkach demokracji przedstawicielskiej najważniejsi są PRZEDSTAWICIELE a w demokracji obywatelskiej – OBYWATELE. 

Sondaż "obywatelskości" partii politycznych RP

Art. 4 Konstytucji RP mówi jednoznacznie że władzę zwierzchnią w naszej ojczyźnie ma sprawować Naród. Niestety jest to jak dotychczas martwe prawo. Czy nasze ugrupowania polityczne chcą to zmienić?

Demokracji a w szczególności tej bezpośredniej nie można obywatelom wychowanym od zarania dziejów w poddaństwie odgórnie narzucić. Sprawowania władzy zwierzchniej obywatele na wstępie muszą próbować i nauczyć się na „płytkiej wodzie” tj. w małych ojczyznach np. w gminach. Taką szkołę zaliczyli Helweci. Stowarzyszenie Demokracja Bezpośrednia wyszło z inicjatywą uruchomienia takiej szkoły w naszej ojczyźnie. Proponujemy uzupełnić obecnie obowiązującą ustawę o referendum lokalnym o zapis:

Zaproszenie do komitetu obywatelskiej inicjatywy ustanowienia prawa gmin do pełnej samorządności


Gmina szkołą sprawowania władzy zwierzchniej przez obywateli

     Jednym z zagrożeń naszego bytu narodowego jest bierna lub roszczeniowa postawa obywatelska. Czy możemy to zmienić? TAK - demokracja daje takie możliwości.

Zaproszenie do Obywatelskiej Inicjatywy Ustanowienia prawa Gmin do większej samorządności

Mamy zbyt mało praw obywatelskich w decydowaniu o własnych zasadach życia na poziomie gminy, powiatu i województwa.