Dajmy więcej władzy opozycji

Obowiązujące obecnie u nas prawo nie mobilizuje polityków różnych opcji politycznych do konstruktywnej debaty i poszukiwania racjonalnych rozwiązań naszych problemów.

Trzy pierwsze kroki do prawdziwej demokracji

Artykuł 4 Konstytucji RP mówi: Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Niestety to pusta deklaracja.

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym

Propozycja zmiany treści rozdziału 2 art. 9 pkt. 1 w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.

Zapis obecnie obowiązujący:

Pierwszy krok w kierunku prawdziwej demokracji - obowiązkowe konsultacje społeczne w gminach

Trudne problemy, a niewątpliwie takim jest zmiana naszej demokracji w kier

„Konstytucja gminy” - sposób na spowodowanie epidemii demokracji bezpośredniej

Demokracja bezpośrednia to „najgorsza forma rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu”.